1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

Nieprzerwanie dbamy o duże drapieżniki

Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, ale w dalszym ciągu nie jest bezpieczny. Zagraża mu nie tylko niszczenie i fragmentacja miejsc jego życia przez budowę dróg. Minister środowiska Jan Szyszko chce, aby lista gatunków zwierząt łownych była ustalana na podstawie kultywowania tradycji łowieckich. Myśliwi coraz odważniej pod różnymi pretekstami domagają się polowań na wilki. Nie damy zabić ani jednego wilka.

Za pieniądze uzyskane z 1% w 2017 r. :

  • będziemy patrzeć na ręce myśliwym, władzy i mediom, by przeciwdziałać polityce kłamstw i psychozie strachu wywoływanej na potrzeby powrotu wilka na listę gatunków łownych,
  • będziemy uczestniczyć w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć kolidujących z siedliskami i korytarzami migracyjnymi wilka, rysia i niedźwiedzia tj. drogi szybkiego ruchu czy inwestycje narciarskie,
  • będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w precedensową sprawę oskórowania wilka w Bieszczadach - jesteśmy obserwatorem społecznym w procesie karnym myśliwych, którzy zostali przyłapani na gorącym uczynku. Upomnimy się o każde zabite nielegalnie zwierzę.

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • przyczyniliśmy się do lepszej ochrony wilków na polsko-słowackim pograniczu dzięki utworzeniu strefy bez polowań przy granicy z Polską oraz wyeliminowaniu polowań w słowackich obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest wilk,
  • przyczyniliśmy się do zmiany warunków polowań na wilki na Słowacji tj. zmniejszenie liczby wilków do odstrzału, nakaz rewizji polowania przez pracownika służby ochrony przyrody, zakaz polowania na całe grupy rodzinne,
  • uruchomiliśmy jeden z nielicznych na świecie i jedyny w Polsce portal korytarze.pl dedykowany ochronie korytarzy ekologicznych z interaktywną mapą korytarzy migracyjnych,
  • wskazaliśmy do budowy kilkadziesiąt przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg,
  • przygotowaliśmy unikatowy poradnik dotyczący projektowania przejść dla zwierząt,
  • doprowadziliśmy do objęcia w 1995 roku ścisłą ochroną gatunkową rysia, a w 1998 roku także wilka.