1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

Puszcza Białowieska. Chronimy matecznik dzikiej przyrody

Jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, że Puszcza Białowieska rośnie w Polsce. Ten unikatowy las tętniący dzikim życiem, jest królestwem starych dębów, żubrów, łosi, wilków i rysi. Dziś Puszcza Białowieska jest najbardziej zagrożona od ćwierć wieku. Dołożymy starań, by ją ochronić przed rabunkową wycinką i polityką kłamstw ministra środowiska Jana Szyszki.

Za pieniądze uzyskane z 1% w 2017 r.:

  • będziemy dążyć do objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym,
  • będziemy bronić Puszczy Białowieskiej przed szkodliwymi decyzjami polskich władz w europejskich instytucjach tj. UNESCO, Komisja Europejska czy Parlament Europejski,
  • będziemy rzetelnie informować o sytuacji w Puszczy Białowieskiej oraz ujawniać i piętnować kłamstwa o niej jako odpowiedź na politykę dezinformacji polskiego resortu środowiska,
  • będziemy domagać się ochrony gatunkowej zwierząt w gospodarce leśnej w Polsce na forum Komisji Europejskiej. Ochrona ta została zniesiona pod koniec 2016 r. w znowelizowanej ustawie o lasach.

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • przyczyniliśmy się do ustanowienia strefy wolnej od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego,
  • znacząco ograniczyliśmy polowania na jelenie podczas rykowiska w Puszczy Białowieskiej,
  • wypromowaliśmy rykowisko jeleni jako jedną z największych atrakcji przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej,
  • wspólnie z innymi organizacjami i naukowcami doprowadziliśmy do udanego kompromisu pomiędzy ochroną i użytkowaniem Puszczy Białowieskiej, ograniczając w 2012 r. cięcia w Puszczy Białowieskiej do poziomu 48,5 tys. m3 drewna,
  • doprowadziliśmy do poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego z 47,5 km2 do 105 km2,
  • doprowadziliśmy do wstrzymania cięć w rezerwatach przyrody oraz wprowadzenia moratorium na wycinkę ponadstuletnich drzew.