1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

Nieprzerwanie dbamy o duże drapieżniki

Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, ale w dalszym ciągu nie jest bezpieczny. Zagraża mu nie tylko niszczenie i fragmentacja miejsc jego życia przez budowę dróg. Myśliwi coraz odważniej pod różnymi pretekstami domagają się polowań na wilki. Nie damy im zabić ani jednego.

Za pieniądze uzyskane z 1% w 2018 r. :

  • będziemy patrzeć na ręce myśliwym, władzy i mediom, by przeciwdziałać polityce kłamstw i psychozie strachu wywoływanej na potrzeby powrotu wilka na listę gatunków łownych,
  • będziemy uczestniczyć w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć kolidujących z siedliskami i korytarzami migracyjnymi wilka, rysia i niedźwiedzia tj. drogi szybkiego ruchu czy inwestycje narciarskie,
  • będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w zwalczanie kłusownictwa wśród myśliwych.

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • przyczyniliśmy się do prawomocnego skazania myśliwych za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. Nie ma zgody na zabijanie wilków!
  • przyczyniliśmy się do lepszej ochrony wilków na polsko-słowackim pograniczu dzięki utworzeniu strefy bez polowań przy granicy z Polską oraz wyeliminowaniu polowań w słowackich obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest wilk,
  • przyczyniliśmy się do zmiany warunków polowań na wilki na Słowacji tj. zmniejszenie liczby wilków do odstrzału, nakaz rewizji polowania przez pracownika służby ochrony przyrody, zakaz polowania na całe grupy rodzinne,
  • uruchomiliśmy jeden z nielicznych na świecie i jedyny w Polsce portal korytarze.pl dedykowany ochronie korytarzy ekologicznych z interaktywną mapą korytarzy migracyjnych,
  • wskazaliśmy do budowy kilkadziesiąt przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg,
  • doprowadziliśmy do objęcia w 1995 roku ścisłą ochroną gatunkową rysia, a w 1998 roku także wilka.