1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

1% dla ochrony drapieżników

Trwa myśliwska nagonka na wilka w mediach. Wszystko po to, by gatunek ten wrócił listę zwierząt łownych. Nie możemy do tego dopuścić! Pomóż nam, rozliczając swój 1% na rzecz wielkiego skarbu polskiej przyrody, jakim są duże drapieżniki.

Twój 1% pomoże nam w tym roku:

  • patrzeć na ręce myśliwym, władzy i mediom, by przeciwdziałać polityce kłamstw i psychozie strachu wywoływanej na potrzeby powrotu wilka na listę gatunków łownych;
  • uczestniczyć w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć kolidujących z siedliskami i korytarzami migracyjnymi wilka, rysia i niedźwiedzia, tj. drogi szybkiego ruchu czy inwestycje narciarskie;
  • kontynuować monitoring wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidzie Małym w celu ochrony tego unikatowego miejsca przed inwazyjną turystyką narciarską.

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • prawomocne skazanie myśliwych za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. Nie ma zgody na zabijanie wilków!
  • lepsza ochrona wilków na polsko-słowackim pograniczu, dzięki utworzeniu strefy bez polowań przy granicy z Polską oraz wyeliminowaniu polowań w słowackich obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest wilk;
  • zmiana warunków polowań na wilki na Słowacji, tj. zmniejszenie liczby wilków do odstrzału, nakaz rewizji polowania przez pracownika służby ochrony przyrody, zakaz polowania na całe grupy rodzinne;
  • uruchomienie jednego z nielicznych na świecie i jedynego w Polsce portalu www.korytarze.pl, dedykowanego ochronie korytarzy ekologicznych z interaktywną mapą korytarzy migracyjnych;
  • wskazaliśmy do budowy kilkadziesiąt przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg;
  • doprowadziliśmy do objęcia w 1995 roku ścisłą ochroną gatunkową rysia, a w 1998 roku także wilka.