1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

Puszcza Białowieska. Pora wyciągnąć konsekwencje

W 2017 r. byliśmy świadkami historycznej dewastacji Puszczy Białowieskiej. Korporacja Lasy Państwowe i były minister (na szczęście!) Szyszko zadali jej głębokie rany, ale nadal ten unikatowy las tętni dzikim życiem i jest ostoją starych dębów i majestatycznych żubrów. Dołożymy starań, by rok 2018 był nowym rozdziałem w skutecznej ochronie tego miejsca.

Za pieniądze uzyskane z 1% w 2018 r.:

  • będziemy pracować dla objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym, tylko ta forma zapewni Puszczy bezpieczne trwanie.
  • będziemy wspierać lokalną społeczność, która domaga się ochrony Puszczy dostrzegając jej turystyczny i przyrodniczy potencjał,
  • będziemy wyciągać konsekwencje od winnych dewastacji oraz bronić przed sądem obrońców Puszczy,
  • będziemy pracować na rzecz ochrony przyrody w lasach. Obecnie nowelizacja ustawy o lasach dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej ze szkodą dla leśnych mieszkańców: ptaków, wilków czy rysi. Nasza skarga jest już w Komisji Europejskiej!

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • w ramach działań prawnych koalicji Kocham Puszczę udowodniliśmy złamanie prawa środowiskowego, uczestniczyliśmy w blokadach harvesterów w Puszczy.
  • Przeprowadziliśmy wiele akcji solidarnościowych z Puszczą oraz wydarzenie z okazji szczytu UNESCO w Polsce, w efekcie którego delegacji przyjęli pozytywną dla przyrody Puszczy decyzję,
  • przyczyniliśmy się do ustanowienia strefy wolnej od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego,
  • wypromowaliśmy rykowisko jeleni jako jedną z największych atrakcji przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej, a jelenie zamiast być zabijane są podziwiane przez ludzi.
  • na naszym koncie jest także poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego z 47,5 km2 do 105 km2, wstrzymanie cięć w rezerwatach przyrody, wprowadzenie moratorium na wycinkę ponadstuletnich drzew.