1,5% dla dzikiej przyrody

Od lat robimy co w naszej mocy, żeby ochronić najcenniejsze ekosystemy w Polsce.
Działamy skutecznie również dzięki waszemu wsparciu.

logotyp

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

ikona POBIERZ PROGRAM ikona ROZLICZ SIĘ ONLINE
1,5% pomaga nam działać
twitter_pnrwi_1500x500_2

1,5% dla ochrony lasów
KRS 0000 120 960

Po nielegalnej dewastacji Puszczy Białowieskiej harvesterami, Lasy Państwowe udowodniły, że nie są zainteresowane ochroną naszej ojczystej przyrody. Jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni – ustawa napisana przez leśników i dla leśników nie tylko pozbawia nas prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale także dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej np. podczas okresu lęgowego ptaków. Najwyższa pora na lasy dla ludzi i przyrody! Pomóż nam tego dokonać, przekazując swój 1,5%.


Za Twój 1,5% w tym roku:

 • będziemy kontynuować tworzenie społecznej ustawy o lasach – to nasza odpowiedź na potrzeby przyrody i społeczeństwa w zakresie skutecznej, a nie jedynie papierowej ochrony lasów w Polsce;
 • będziemy przeciwdziałać patologiom w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce – m.in. takich patologii jak prowadzenie wycinek bez żadnej podstawy prawnej (zatwierdzonego Planu Urządzenia Lasu) lub przy negatywnych opiniach organów ochrony środowiska.
 • będziemy kontynuować proces cywilny wytoczony przez nas Lasom Państwowym, którego celem jest zaniechanie przez tę instytucję naruszenia środowiska w Puszczy Białowieskiej.
 • będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach dotyczących Strategii Leśnej i Strategii Bioróżnorodności na poziomie UE, tak aby te dokumenty były skutecznym narzędziem do ochrony lasów w Polsce.


Efekty naszej pracy to m.in.:

 • podjęcie przez Komisję Europejską, m.in. po naszej skardze, decyzji o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, z uwagi na łamanie prawa europejskiego podczas prowadzenia gospodarki leśnej;
 • wszczęcie przez Komitet Konwencji z Aarhus procedury związanej z brakiem społecznej kontroli Planów Urządzania Lasów;
 • ujawnienie nieprawidłowości w zarządzaniu lasami publicznymi, m.in. dotyczących prowadzenia bezprawnych wycinek na terenie 10% lasów publicznych w zarządzie Lasów Państwowych (więcej w naszym Raporcie „Lasy poza kontrolą”),nagłośnienie fatalnego dla przyrody projektu palenia polskich lasów w elektrowniach w charakterze biomasy (#biomasakra) oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy na rzecz wprowadzenia zakazu palenia lasami w elektrowniach;
twitter_pnrwi_1500x500_3

1,5% dla ochrony klimatu
KRS 0000 120 960

Z powodu zmian klimatu cierpią ludzie i przyroda na całym świecie. Najtragiczniejsze skutki katastrofy klimatycznej można jeszcze powstrzymać poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55 proc. do końca 2030 r. i do zera przed 2050 r. Najbliższa dekada jest kluczowa. Musimy odejść od węgla i gazu na rzecz sprawiedliwej, zielonej transformacji energetycznej. Pracownia od ponad 10 lat edukuje aktywistów, dostarcza wiedzy o klimacie i ochronie przyrody decydentom politycznym i opinii publicznej oraz powstrzymuje szkodliwe projekty, które skazują nas na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych.


Także dzięki Twojemu 1,5% w 2023 roku:

 • będziemy działać na poziomie unijnym, by powstrzymać spalanie drewna z polskich lasów jako paliwa w piecach elektrowni oraz by nie dopuścić do uzależnienia Polski od gazu kopalnego przez rozbudowę infrastruktury energetycznej związanej z tym paliwem;
 • będziemy kontynuować pracę nad budową koalicji polskich organizacji sprzeciwiających się przestawieniu energetyki z węgla na gaz kopalny oraz systemową kampanię dla Polski wolnej od energetyki opartej na paliwach kopalnych;
 • przeprowadzimy szereg działań wzmacniających i szkoleniowych dla oddolnych klimatycznych ruchów obywatelskich.
 • będziemy dalej wskazywać finansowych winnych kryzysu klimatycznego – każdy bank i ubezpieczyciel, który wspiera niszczycielskie projekty i rozwijające je korporacje może być pewny naszego oporu;


Efekty naszej pracy to m.in.:

 • doprowadzenie do końca ery nowego węgla w Polsce – dzięki nam elektrownie Ostrołęka C i Północ nie powstały. Do atmosfery nie trafiło ok. pół miliarda ton CO2! To więcej niż roczne emisje Polski;
 • opóźnianie poprzez działania administracyjno-prawne szkodliwej inwestycji jaką jest elektrownia gazowa w Ostrołęce. Nasze ekspertyzy wskazują błędy i aspekty wpływu na środowisko, które inwestor ignoruje;
 • ponad 130 Strażników i Strażniczek Klimatu wspierających polski ruch ekologiczny, którzy przeszli nasze autorskie szkolenia Strażników Klimatu (jedyny w Polsce tak kompleksowy kurs samodzielnego prowadzenia kampanii klimatycznych);
twitter_pnrwi_1500x500_2 (1)

1,5% dla ochrony wilka
KRS 0000 120 960

Spośród wszystkich kręgowców na Ziemi, dzikie zwierzęta stanowią zaledwie 3%. Reszta to człowiek i zwierzęta hodowlane. W dobie wszechobecnego kryzysu ekologicznego, szczególnie ważna jest ochrona gatunków rzadkich, cennych i zagrożonych wyginięciem. Do takich właśnie należą trzy największe drapieżniki w Polsce: wilki, rysie i niedźwiedzie. Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. Z Twoją pomocą działamy na rzecz ich ochrony, zachowania korytarzy migracyjnych oraz miejsc życia, zmiany prawa łowieckiego i specustawy ASF, karania niezgodnych z prawem działań myśliwych.

W czym pomoże nam Twój 1,5%:

 • będziemy monitorować przypadki zabijania wilków oraz dążyć do wykrycia i ukarania sprawców, a także dawać opór propagandzie strachu i dezinformacji mającej doprowadzić do powrotu do polowań na wilki;
 • będziemy pracować na rzecz utrzymania drożności korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo zwierząt i ludzi;
 • będziemy chronić siedliska dziko żyjących zwierząt, zagrożone inwestycjami tj. polana Białowieska czy żubrowa łąka w Teremiskach.


Efekty naszej pracy to m.in.:

 • budowa kilkudziesięciu przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg;
 • wsparcie słowackich organizacji przyrodniczych, co przyczyniło się do objęcia w 2021 r. ścisłą ochroną wilków na Słowacji (był to gatunek na który polowali myśliwi) dla zabezpieczenia transgranicznych populacji tych zwierząt;
 • prawomocne skazanie myśliwych (w tym leśnika) za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. 

O programie

PITax.pl jest preferowanym wyborem setek tysięcy użytkowników. To program PIT, którego prostocie możesz zaufać. W łatwy sposób wypełnisz wszyskie formularze PIT, w tym najpopularniejsze PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Oto jego najważniejsze funkcjonalności, które ułatwią Ci wypełnienie formularza i wysłanie go do Urzędu Skarbowego!

procent-background