1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

1% na reformę polskiego leśnictwa. Pora na lasy dla ludzi i przyrody

Po nielegalnej dewastacji Puszczy Białowieskiej harvesterami, Lasy Państwowe udowodniły, że nie są zainteresowane ochroną naszej ojczystej przyrody. Warkot pił wciąż słychać w Puszczy Karpackiej, m.in. w planowanym rezerwacie Zakole Sanu w Bieszczadach. Doniesienia o wycinkach przyrodniczo cennych lasów płyną z całej Polski. Jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni – ustawa napisana przez leśników i dla leśników nie tylko pozbawia nas prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale także dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej np. podczas okresu lęgowego ptaków. Najwyższa pora na lasy dla ludzi i przyrody! Pomóż nam tego dokonać, przekazując swój 1%.

Za Twój 1% w tym roku:

  • stworzymy społeczną ustawę o lasach, która będzie odpowiedzią na potrzeby przyrody i społeczeństwa w zakresie ochrony lasów w Polsce

  • będziemy pracować na rzecz wykreślenia drewna z definicji biomasy na poziomie prawodawstwa UE oraz w Polsce, by uniemożliwić spalanie polskich lasów jako paliwa w elektrowniach

  • podejmiemy szeroko zakrojoną współpracę z ruchami oddolnymi na rzecz lepszej ochrony lasów w różnych częściach Polski

  • będziemy tworzyć ekspertyzy przyrodnicze, wspierające tworzenie i powiększanie obszarów chronionych (m.in. Rezerwatu Madohora)

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • podjęcie przez Komisję Europejską, m.in. po naszej skardze, decyzji o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z uwagi na łamanie prawa UE podczas prowadzenia gospodarki leśnej

  • wszczęcie przez Komitet Konwencji z Aarhus procedury związanej z brakiem społecznej kontroli planów urządzania lasów

  • nagłośnienie fatalnego dla przyrody projektu palenia polskich lasów w elektrowniach w charakterze biomasy (#biomasakra) oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy na rzecz wprowadzenia zakazu palenia lasami w elektrowniach

  • ponad dwukrotne powiększenie obszaru Białowieskiego Parku Narodowego, co zapewniło lepszą ochronę zachodzących tam procesów przyrodniczych

  • przeprowadzenie cyklu webinarów, dotyczących m.in. zmian w polskim modelu leśnictwa czy ulepszenia systemu ochrony Puszczy Białowieskiej

Bądź głosem lasów i ich mieszkańców. Przekaż 1% Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.