1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

1% na reformę polskiego leśnictwa. Pora na lasy dla ludzi i przyrody

Po nielegalnej dewastacji Puszczy Białowieskiej harvesterami, Lasy Państwowe udowodniły, że nie są zainteresowane ochroną naszej ojczystej przyrody. Warkot pił wciąż słychać w Puszczy Karpackiej, m.in. w planowanym rezerwacie Zakole Sanu w Bieszczadach. Doniesienia o wycinkach przyrodniczo cennych lasów płyną z całej Polski. Jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni – ustawa napisana przez leśników i dla leśników nie tylko pozbawia nas prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale także dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej np. podczas okresu lęgowego ptaków. Najwyższa pora na lasy dla ludzi i przyrody! Pomóż nam tego dokonać, przekazując swój 1%.

Za Twój 1% w tym roku:

  • będziemy pracować na rzecz ochrony przyrody w lasach, także na poziomie instytucji europejskich w celu umożliwienia obywatelom zaskarżania do sądów planów urządzania lasów, które niszczą przyrodę. Dewastacja Puszczy Białowieskiej nie może się powtórzyć!

  • będziemy pracowali dla objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym, gdyż tylko taka forma jej ochrony zagwarantuje zachowanie jej unikatowej przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń;

  • będziemy kontynuować proces wyciągnięcia konsekwencje od winnych dewastacji Puszczy Białowieskiej. Nasze zawiadomienia z kodeksu karnego i pozew cywilny przeciwko Lasom Państwowym są badane przez prokuraturę i sądy;

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • wszczęcie przez Komisję Europejską procedury naruszenia przez Polskę prawa europejskiego w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej. Sprawa jest już na etapie uzasadnionej opinii i może się zakończyć skierowaniem pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

  • wszczęcie przez Komitet Konwencji z Aarhus procedury związanej z brakiem społecznej kontroli planów urządzania lasów;

  • unieważnienie decyzji zezwalających leśnikom na budowę Drogi Narewkowskiej podczas sezonu lęgowego ptaków;

  • uczestniczyliśmy w blokadach harvesterów w Puszczy, przeprowadziliśmy wiele akcji solidarnościowych oraz wielką manifestację z okazji szczytu UNESCO w Polsce, na którym delegacji przyjęli pozytywną dla przyrody Puszczy decyzję;

  • przyczyniliśmy się do ustanowienia strefy wolnej od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego;

  • na naszym koncie jest także poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego z 47,5 km2 do 105 km2, wstrzymanie cięć w rezerwatach przyrody, wprowadzenie moratorium na wycinkę ponadstuletnich drzew.