1,5% dla dzikiej przyrody

Od lat robimy co w naszej mocy, żeby ochronić najcenniejsze ekosystemy w Polsce.
Działamy skutecznie również dzięki waszemu wsparciu.

logotyp

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

ikona POBIERZ PROGRAM ikona ROZLICZ SIĘ ONLINE

1% dla lasów

Po nielegalnej dewastacji Puszczy Białowieskiej harvesterami, Lasy Państwowe udowodniły, że nie są zainteresowane ochroną naszej ojczystej przyrody. Warkot pił wciąż słychać w Puszczy Karpackiej, m.in. w planowanym rezerwacie Zakole Sanu w Bieszczadach. Doniesienia o wycinkach przyrodniczo cennych lasów płyną z całej Polski. Jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni – ustawa napisana przez leśników i dla leśników nie tylko pozbawia nas prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale także dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej np. podczas okresu lęgowego ptaków. Najwyższa pora na lasy dla ludzi i przyrody! Pomóż nam tego dokonać, przekazując swój 1%.

Za Twój 1% w tym roku:

  • będziemy kontynuować tworzenie społecznej ustawy o lasach – to nasza odpowiedź na potrzeby przyrody i społeczeństwa w zakresie skutecznej, a nie jedynie papierowej ochrony lasów w Polsce;

  • będziemy przeciwdziałać patologiom w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce – m.in. takich patologii jak prowadzenie wycinek bez żadnej podstawy prawnej (zatwierdzonego Planu Urządzenia Lasu) lub przy negatywnych opiniach organów ochrony środowiska;

  • będziemy kontynuować proces cywilny wytoczony przez nas Lasom Państwowym, którego celem jest zaniechanie przez tę instytucję naruszenia środowiska w Puszczy Białowieskiej;

  • będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach dotyczących Strategii Leśnej i Strategii Bioróżnorodności na poziomie UE, tak aby te dokumenty były skutecznym narzędziem do ochrony lasów w Polsce.

Efekty naszej pracy to m.in.:

  • podjęcie przez Komisję Europejską, m.in. po naszej skardze, decyzji o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, z uwagi na łamanie prawa europejskiego podczas prowadzenia gospodarki leśnej;

  • wszczęcie przez Komitet Konwencji z Aarhus procedury związanej z brakiem społecznej kontroli Planów Urządzania Lasów;

  • ujawnienie nieprawidłowości w zarządzaniu lasami publicznymi, m.in. dotyczących prowadzenia bezprawnych wycinek na terenie 10% lasów publicznych w zarządzie Lasów Państwowych (więcej w naszym Raporcie „Lasy poza kontrolą”),nagłośnienie fatalnego dla przyrody projektu palenia polskich lasów w elektrowniach w charakterze biomasy (#biomasakra) oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy na rzecz wprowadzenia zakazu palenia lasami w elektrowniach;

  • nagłośnienie bezprecedensowej próby prywatyzacji lasów publicznych w Polsce na cele inwestycyjne a także znaczące ograniczenie szkodliwych rozwiązań prawnych,
    wstrzymanie szkodliwych inwestycji w Puszczy Białowieskiej, m.in. zabudowy Polany Białowieskiej, żubrowej łąki w Teremiskach czy ingerencji w rezerwat przyrody Władysława Szafera przez planowaną ścieżkę rowerową.

Bądź głosem lasów i ich mieszkańców. Przekaż 1% Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. 

 

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

Pomóż nam chronić przyrodę

Pomóż nam chronić przyrodę

Pomóż nam chronić przyrodę