1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

1% dla ochrony dzikich zwierząt

Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. To nie tylko kwestia łowiectwa, ale również inwestycji wielkoskalowych, takich jak stacje narciarskie czy drogi. Od lat działamy na wszystkich tych polach. Interweniując bezpośrednio, prowadząc badania terenowe, uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych i rozmawiając z decydentami różnych szczebli w kwestii systemowych zmian prawnych.

W czym pomoże nam Twój 1%:

 • w przywróceniu zniesionego przez Jana Szyszkę okresu ochronnego dla dzików podczas ich rozrodu i prowadzenia młodych;
 • w objęciu jeleni szlachetnych ochroną podczas rykowiska;
 • we wprowadzaniu dalszych zmian w prawie łowieckim, przede wszystkim: zakazie dokarmiania dzikich zwierząt oraz odejściu od toksycznej amunicji ołowianej;
 • w patrzeniu na ręce myśliwym, władzy i mediom, by przeciwdziałać polityce kłamstw i psychozie strachu wywoływanej na potrzebę powrotu wilka na listę gatunków łownych;
 • w uczestnictwie w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć kolidujących z siedliskami i korytarzami migracyjnymi wilka, rysia i niedźwiedzia, tj. drogi szybkiego ruchu czy inwestycje narciarskie;
 • w pracy nad powstawaniem przejść dla dzikich zwierząt przy drogach szybkiego ruchu;
 • w kontynuowaniu monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidzie Małym w celu ochrony tego unikatowego miejsca przed inwazyjną turystyką narciarską;
 • w prowadzeniu postępowań przeciwko tym, którzy złamali prawo, zabijając gatunki chronione.

Efekty i sukcesy naszej dotychczasowej pracy na rzecz dzikich zwierząt:

 • prawomocne skazanie myśliwych za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. Nie ma zgody na zabijanie wilków!
 • lepsza ochrona wilków na polsko-słowackim pograniczu, dzięki utworzeniu strefy bez polowań przy granicy z Polską oraz wyeliminowaniu polowań w słowackich obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest wilk;
 • uruchomienie jednego z nielicznych na świecie i jedynego w Polsce portalu www.korytarze.pl, dedykowanego ochronie korytarzy ekologicznych z interaktywną mapą korytarzy migracyjnych;
 • wskazaliśmy do budowy kilkadziesiąt przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg;
 • doprowadziliśmy do objęcia w 1995 roku ścisłą ochroną gatunkową rysia, a w 1998 roku także wilka;
 • powstrzymaliśmy myśliwych przed wprowadzeniem polowań z łukami oraz powrotu do niechlubnych tradycji polowań z dziećmi i tresury psów myśliwskich na żywych zwierzętach;
 • unieważniliśmy legalizację trofeów rysia, wilka, żubra i puszczyka przetrzymywanych nielegalnie przez kapelana Lasów Państwowych, księdza-myśliwego Tomasza Duszkiewicza;
 • nagłośniliśmy plany resortu środowiska dotyczące eksterminacji dzików, w tym ciężarnych loch – przygotowany przez nas apel do Premiera RP podpisało ponad 180 tys. osób;
 • wprowadzenie historycznych zmian w prawie łowieckim, tj. możliwość wyłączenia prywatnego terenu spod polowań, wprowadzenie obowiązkowych badań okulistycznych i psychiatrycznych dla myśliwych, wprowadzenie zakazu polowań przy obecności dzieci;
 • ustanowienie strefy wolnej od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, zabierając myśliwym 30 km2 cennego lasu;
 • zainicjowaliśmy ogromny ruch społeczny, który domaga się ucywilizowania łowiectwa w Polsce dzięki kampanii społecznej „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”.

Twój 1% pomoże nam być jeszcze skuteczniejszymi w obronie zwierząt.