1% dla dzikiej przyrody KRS 0000 120 960

1% dla ochrony wilków

Spośród wszystkich kręgowców na Ziemi, dzikie zwierzęta stanowią zaledwie 3%. Reszta to człowiek i zwierzęta hodowlane. W dobie wszechobecnego kryzysu ekologicznego, szczególnie ważna jest ochrona gatunków rzadkich, cennych i zagrożonych wyginięciem. Do takich właśnie należą trzy największe drapieżniki w Polsce: wilki, rysie i niedźwiedzie. Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. Z Twoją pomocą działamy na rzecz monitorowania ich obecności w polskich górach, zachowania ich korytarzy migracyjnych przy projektowaniu i budowie dróg, zmiany prawa łowieckiego, karania niezgodnych z prawem praktyk myśliwych oraz powstrzymania niszczenia ich siedlisk.

W czym pomoże nam Twój 1%:

 • we współpracy ze słowackimi organizacjami będziemy działać na rzecz ścisłej ochrony wilka w Słowacji dla zabezpieczenia transgranicznych populacji tych zwierząt

 • będziemy kontynuowali monitoring wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidzie Małym, co ma na celu skuteczną ochronę tych drapieżników i całej przyrody tych gór

 • będziemy monitorować przypadki zabijania wilków oraz dążyć do wykrycia i ukarania sprawców

 • będziemy angażować się w działania na rzecz utrzymania drożności korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo zwierząt i ludzi

Efekty i sukcesy naszej dotychczasowej pracy na rzecz dzikich zwierząt:

 • lepsza ochrona wilków na polsko-słowackim pograniczu dzięki utworzeniu strefy bez polowań przy granicy z Polską oraz wyeliminowaniu polowań w słowackich obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest wilk

 • prawomocne skazanie myśliwych za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. Nie ma zgody na zabijanie wilków!

 • zgromadzenie danych na temat obecności dużych drapieżników – wilków, rysiów i niedźwiedzi w Beskidzie Małym, które pozwolą na lepszą ochronę tych zwierząt wobec planów dewastacji tego miejsca

 • zorganizowanie warsztatów monitoringu drapieżników, które poza funkcją badawczą i ochronną, przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o biologii i ekologii wilka i rysia

 • powstrzymanie wycinki drzew wokół Rezerwatu Madohora, co stworzyło szansę na poszerzenie rezerwatu, a co za tym idzie – przestrzeni dla występujących w Beskidzie Małym wilków i rysi

 • wprowadzenie historycznych zmian w prawie łowieckim, dotyczących możliwości wyłączania prywatnych gruntów z obwodów łowieckich, zakazu uczestnictwa dzieci w polowaniach oraz tresury psów myśliwskich na dzikich zwierzętach

 • nagłośnienie próby wycofania zakazu polowań z udziałem dzieci, które podejmowali myśliwi, dzięki czemu zakaz został w polskim prawie utrzymany;
  wprowadzenie do dyskusji na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń wątku dotyczącego nieskuteczności odstrzału w porównaniu z monitoringiem biernym oraz potrzeby naprawy wadliwej specustawy o ASF

 • utworzenie w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego strefy ochronnej, wolnej od polowań

 • budowa kilkudziesięciu przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg

 • strefa wolnej od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, zabierając myśliwym 30 km2 cennego lasu

 • ogromny ruch społeczny, który domaga się ucywilizowania łowiectwa w Polsce dzięki kampanii społecznej „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”.

Twój 1% pomoże nam być jeszcze skuteczniejszymi w obronie zwierząt.