1,5% dla dzikiej przyrody

Od lat robimy co w naszej mocy, żeby ochronić najcenniejsze ekosystemy w Polsce.
Działamy skutecznie również dzięki waszemu wsparciu.

logotyp

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

ikona POBIERZ PROGRAM ikona ROZLICZ SIĘ ONLINE

1% dla dzikich zwierząt

Spośród wszystkich kręgowców na Ziemi, dzikie zwierzęta stanowią zaledwie 3%. Reszta to człowiek i zwierzęta hodowlane. W dobie wszechobecnego kryzysu ekologicznego, szczególnie ważna jest ochrona gatunków rzadkich, cennych i zagrożonych wyginięciem. Do takich właśnie należą trzy największe drapieżniki w Polsce: wilki, rysie i niedźwiedzie. Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. Zagrożone masowym zabijaniem są już nawet dziki. Z Twoją pomocą działamy na rzecz ich ochrony, zachowania korytarzy migracyjnych oraz miejsc życia, zmiany prawa łowieckiego i specustawy ASF, karania niezgodnych z prawem działań myśliwych.

W czym pomoże nam Twój 1%:

 • będziemy kontynuować prace nad społeczną nowelizacją specustawy o zwalczaniu ASF, tak aby zatrzymać masową rzeź dzików;

 • będziemy monitorować przypadki zabijania wilków oraz dążyć do wykrycia i ukarania sprawców, a także dawać opór propagandzie strachu i dezinformacji mającej doprowadzić do powrotu do polowań na wilki;

 • będziemy pracować na rzecz utrzymania drożności korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo zwierząt i ludzi;

 • będziemy chronić siedliska dziko żyjących zwierząt, zagrożone inwestycjami tj. polana Białowieska czy żubrowa łąka w Teremiskach.

Efekty i sukcesy naszej dotychczasowej pracy na rzecz dzikich zwierząt:

 • wsparcie słowackich organizacji przyrodniczych, co przyczyniło się do objęcia w 2021 r. ścisłą ochroną wilków na Słowacji (był to gatunek na który polowali myśliwi) dla zabezpieczenia transgranicznych populacji tych zwierząt;

 • prawomocne skazanie myśliwych (w tym leśnika) za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. Nie ma zgody na zabijanie wilków!

 • zgromadzenie danych na temat obecności dużych drapieżników – wilków, rysiów i niedźwiedzi w Beskidzie Małym, które pozwalają na lepszą ochronę tych zwierząt wobec planów dewastacji tego miejsca;

 • przeprowadzenie warsztatów monitoringu drapieżników, które poza funkcją badawczą i ochronną, przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o biologii i ekologii wilka i rysia;

 • powstrzymanie wycinki drzew wokół Rezerwatu Madohora, co stworzyło szansę na poszerzenie rezerwatu, a co za tym idzie – przestrzeni dla występujących w Beskidzie Małym wilków i rysi
  wprowadzenie historycznych zmian w prawie łowieckim, dotyczących m.in. możliwości wyłączania prywatnych gruntów z obwodów łowieckich, zakazu uczestnictwa dzieci w polowaniach oraz tresury psów myśliwskich na dzikich zwierzętach;

 • nagłośnienie próby wycofania zakazu polowań z udziałem dzieci, które podejmowali myśliwi, dzięki czemu zakaz został w polskim prawie utrzymany;

 • przygotowalnie społecznego projekt nowelizacji specustawy o zwalczaniu ASF, który jest obecnie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych;

 • budowa kilkudziesięciu przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg;

 • strefa wolna od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, zabierając myśliwym 30 km2 cennego lasu;

 • ogromny ruch społeczny, który domaga się ucywilizowania łowiectwa w Polsce dzięki kampanii społecznej „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”.

Twój 1% pomoże nam być jeszcze skuteczniejszymi w obronie zwierząt.

 

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

Pomóż nam chronić przyrodę

Pomóż nam chronić przyrodę

Pomóż nam chronić przyrodę